hiva

شرکت پیام عمران زندیان

معرفی مشخصات کارفرما و شماره و نوع قرارداد
نام پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت در آزمایشگاه به منظور گواهینامه استاندارد ISO IEC/17025:2005
شماره قرارداد 2220/97
کارفرما شرکت پیام عمران زندیان
محل پروژه کرمان – شهرستان سیرجان
تاریخ شروع 07/08/1397
تاریخ اتمام پروژه در حال انجام کار
مدیر پروژه آقای مهندس پیام زندوثوقی
شرکت مشاور شرکت هیوا
مهندس ناظر مقیم آقای داوود ابراهیمی
شماره تلفن و آدرس کارفرما و مشاور کرمان – شهرستان سیرجان-بلوارولیعصر-بلوارشیرودی-جنب ساختمان سماء-آقای زند:09131971655-دفترمرکزی هیوا:03195016413
مشخصات فنی قرارداد و پرسنل مربوط به پروژه
نوع عملیات آزمایشگاهی ارائه خدمات مشاوره و آموزش
مسئول واحد آزمایشگاه جناب آقای مهندس رضا زند
تعداد نیروهای آزمایشگاه در پروژه سه نفر
مدیر عامل (آزمایشگاه) جناب آقای مهندس پیام زند وثوقی
ناظر فنی و کارشناس آزمایشگاه آقای مهندس آرش حمزه
توضیحات این قرارداد جهت ارائه خدمات مشاوره و آموزش توسط مشاور در زمینه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه به منظور گواهینامه ISO IEC/17025:2005 در زمینه آزمایشگاه خاک،بتن وآسفالت گرید 3 ازمرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI).

درباره ما

شرکت آزمایشگاه پیام عمران زندیان در قالب دو شعبه آزمایشگاهی دائم در استان های هرمزگان و کرمان و در شهرستان های بندرعباس و سیرجان و ارائه خدمات آزمایشگاهی در حال فعالیت میباشد.این آزمایشگاه با داشتن پرسنل مجرب و با سابقه و وسائل مجهز و نحوه ی عملکرد صحیح توانسته است در تمامی پروژه های خودرضایت کارفرما و مشاور را جلب نماید.

تماس با ما

 
 سیرجان: بلوار ولیعصر ، بلوار شیرودی ، جنب ساختمان سماء.                  09351971655
                                                                                                                                                     09131971655
 
بندرعباس: بلوار آزادگان ، روبه روی قنادی پاک ، ساختمان آنامیس. تلفکس:        42205776-034
                                                                                                                                                                                09131971655
 
  شعبه کهنوج: بلوار شهید بهشتی، روبروی ایران خودرو